Polityka prywatności

A. Wprowadzenie

Prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do jej ochrony. Ta polityka wyjaśnia, co zrobimy z Twoimi danymi osobowymi. Wyrażając zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, możemy używać plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

B. Kredyt

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu z SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowane przez Website Planet (www.websiteplanet.com).

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące typy danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o odwiedzinach i korzystaniu z tej witryny, w tym o źródle skierowania, długości wizyty, odsłonach i ścieżkach nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które wpisujesz podczas rejestracji lub w formularzu kontaktowym na naszej stronie;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu na naszej stronie internetowej – na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, urodziny, status związku, zainteresowania i hobby, szczegóły edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które wpisujesz w celu utworzenia subskrypcji naszych e-maili i / lub biuletynów;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 8. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, które obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 9. informacje, które publikujesz na naszej stronie z zamiarem opublikowania ich w Internecie, które obejmują twoją nazwę użytkownika, zdjęcia profilowe i zawartość Twoich postów;
 10. informacje zawarte w jakichkolwiek komunikatach wysyłanych do nas pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjnych i metadanych;
 11. wszelkie inne dane osobowe, które nam wysyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

D. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do następujących celów:

 1. administrowanie naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizacja naszej strony dla Ciebie;
 3. umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. dostarczanie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłanie oświadczeń, faktur i przypomnienia o płatnościach oraz zbieranie od ciebie płatności;
 7. wysyłanie Ci niekomercyjnych informacji handlowych;
 8. wysyłanie powiadomień e-mail, o które specjalnie poprosiłeś;
 9. wysłanie Ci naszego biuletynu e-mail, jeśli go zamówiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu);
 10. wysyłanie komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności lub firm starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej);
 11. dostarczanie stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika z tych informacji);
 12. rozpatrywanie zapytań i skarg złożonych przez lub w związku z naszą stroną internetową;
 13. dbanie o bezpieczeństwo naszej strony i zapobieganie oszustwom
 14. sprawdzanie zgodności z warunkami regulującymi korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
 15.  i inne zastosowania.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je i wykorzystamy w sposób zgodny z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą zostać wykorzystane do ograniczenia publikacji informacji na naszej stronie internetowej i mogą zostać dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, w uzasadniony sposób niezbędny do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy przedsiębiorstw (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), które są w uzasadniony sposób niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
 2. w związku z toczącymi się lub przyszłymi postępowaniami sądowymi;
 3. w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji innym w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 4. każdej osobie, co do której istnieje uzasadnione przekonanie, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ mógłby prawdopodobnie nakazać ujawnienie tych danych osobowych.

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej polityce, nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

F. Międzynarodowe przesyłanie danych

 1. Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między krajami, w których działamy, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą polityką.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, w których nie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych równoważne z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.
 3. Dane osobowe publikowane na naszej stronie internetowej lub przesyłane do publikacji na naszej stronie internetowej mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec użyciu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

G. Przechowywanie danych osobowych

 1. Ta sekcja G określa nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 3. Twoje dane osobowe, mogą być usunięte na wyraźną prośbę osoby, których dane dotyczą.
 4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G, będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla toczących się lub przyszłych postępowań prawnych;
  3. w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji innym w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego).

H. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

 1. Podejmiemy rozsądne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.
 2. Przechowujemy wszystkie dane osobowe, które podajesz na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach.
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe wprowadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione przez technologię szyfrowania.
 4. Przyjmujesz do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie).

I. Poprawki i zmiany

Możemy okresowo aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Należy od czasu do czasu sprawdzić tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tej polityce. Możemy powiadomić Cię o zmianach w tej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

Możesz polecić nam przekazanie Ci wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; dostarczenie takich informacji będzie podlegać następującym warunkom:

 1. dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (w tym celu, zazwyczaj przyjmujemy kserokopię paszportu lub dowodu osobistego poświadczoną przez notariusza oraz kopię rachunku za media wskazującą aktualny adres).

Możemy wstrzymać dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.

W dowolnym momencie możesz polecić nam, aby nie przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj z góry wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych lub zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych.

K. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do  stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

L. Aktualizowanie informacji

Prześlij nam informację, jeśli dane osobowe, które posiadamy o Tobie, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

M. Ciasteczka (Cookies)

Nasza strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi”. Trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu jego upływu, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i otrzymywanymi z plików cookie. Wykorzystujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie na naszej stronie internetowej.